Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.luzlove.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „LuzLove” (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo luzlove.com puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su modifikuotomis Taisyklėmis.

1.3 Pirkėjas sutinka, be aiškaus rašytinio Pardavėjo leidimo, neatgaminti, nekopijuoti, neparduoti ir neperparduoti prekių.

1.4 Maksimalus leistinas to paties produkto kiekis viename užsakyme – 100 vnt. Norint įsigyti 100 ar daugiau, prašome susisiekti info@luzlove.com

1.5 Pirkti elektroninėje parduotuvėje www.luzlove.com turi teisę:

1.5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; 

1.5.3. juridiniai asmenys;

1.5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.6 Pirkėjas, sutikęs su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekes www.luzlove.com internetinėje parduotuvėje.

asmens duomenų apsauga

2.1 Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje www.luzlove.com Pirkėjas gali nesiregistruodamas.

2.2 Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklėse numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose, turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3 Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos. 

2.4 Jeigu Pirkėjas sutinka, 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys gali būti tvarkomi elektroninėje parduotuvėje www.luzlove.com tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas registracijos metu turi galimybę pasirinkti gauti ar negauti naujienlaiškius ir specialius pasiūlymus.

2.5 Tik registruotiems nariams naujienlaiškis bus siunčiamas paspaudus mygtuką “Registruotis”, tada narys automatiškai pradės gauti naujienlaiškius, kurių galės atsisakyti, paspaudęs naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą. Pardavėjas visus informacinius pranešimus siunčia nario pateiktu elektroninio pašto adresu.

2.6 Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 

2.7 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu, susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.8 Pardavėjo ar Lietuvos pašto darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es), suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką “Apmokėti” bei apmoka užsakymą.

3.2 Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

Pirkėjo teisės

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.luzlove.com internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.luzlove.com internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

4.3 Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis bei LR Vyriausybės nutarimu dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo (2001 m. birželio 11 d. Nr. 697, 2014 m. redakcija).

4.4 Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

Pirkėjo pareigos

5.1 Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka per Paysera sistemą arba su Pirkėju sutarus kitaip.

5.2 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3 Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.4 Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti prekę, įsitikinti, kad gauta prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

5.5 Prieš naudodamas prekę ar ją laikydamas, Pirkėjas turi atidžiai perskaityti informaciją pateiktą ant prekės pakuotės ar kartu su preke bei laikytis aprašytų tokios prekės laikymo ir saugojimo sąlygų.

5.6 Pirkėjas, naudodamasis www.luzlove.com internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 Pardavėjo teisės

6.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas.

  1. Pardavėjo įsipareigojimai

 

7.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.luzlove.com teikiamomis paslaugomis.

 

7.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

7.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

 

7.4 Išimtiniu atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad prekė nebėra parduodama, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir pasiūlys Pirkėjui galimą problemos sprendimo būdą (pvz.: pinigų grąžinimo, papildomo termino prekei pristatyti ar kt.). Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasiūlymais, prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas ir, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas.

 

7.5 Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

  1. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

 

8.1 Prekių kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.

 

8.2 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.luzlove.com ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

 

8.3 Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis:

8.3.1. elektronine bankininkyste per Payser sistemą. 

  1. Prekių pristatymas

 

9.1 Prekių pristatymas Pirkėjui:

 

9.2 Prekės pristatomos į nurodytą DPD ar Omnivą siuntų terminalą:

 

9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti siuntų terminalą, į kurį pageidauja gauti prekes.

9.2.2. Siuntų terminale siunta laikoma pagal pasirinkto siuntėjo pristatymo sąlygas. 

 

9.2.3. Nukreipti siuntą į kitą pristatymo vietą negalima.

 

9.3. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:

 

9.3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

 

9.3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

 

9.3.3. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

 

9.3.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

 

9.4 Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į užsakymo sumą.

 

9.5 Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas arba apie tai iš anksto informuoti www.luzlove.com internetinėje parduotuvėje.

 

9.6 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

9.7 Jei Pirkėjas neatsiima prekės per 72 val. nuo gauto pranešimo, jog prekė pristatyta į pasirinktą paštomatą, Pirkėjas turi padengti grąžinimo ir pakartotinio siuntimo išlaidas Pardavėjui, jeigu nori gauti prekę.

  1. Prekių grąžinimas ir keitimas

 

10.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

 

10.2 Norėdamas grąžinti prekę(es) Pirkėjas turi užpildyti laisvos formos prekių grąžinimo prašymą ir jį atsiųsti el. paštu info@luzlove.com.

10.3 10.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 10.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

 

10.4 Jei nuo prekių pristatymo dienos praėjo keturiolika (14) kalendorinių dienų, Pardavėjas negali pasiūlyti pinigų grąžinimo ar keitimo.

 

10.5 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 

10.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

 

10.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

 

10.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

 

10.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

 

10.6 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

10.7 Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

 

10.7.1. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl: 

 

10.7.2. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; 

 

10.7.3. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais. 

 

10.8 Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

 

10.9 Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą. 

 

10.10 Pinigai už panaudotus ir nepanaudotus dovanų kuponus nėra grąžinami ar keičiami į grynus pinigus. 

 

  1. Garantijos

 

Kaip vartotojui ir naudotojui, mes suteikiame garantijas produktams, parduotiems per šią svetainę, teisiškai nustatytais terminais pagal kiekvieno produkto rūšį, ir tokiu būdu, reaguojame į minėtų produktų atitikties trūkumus, kurie tampa akivaizdūs per dvejus metus nuo produkto pristatymo. Tačiau, primename, kad turi būti pateikta pakankamai sutarties produkto neatitikimo įrodymų, jei pastebima, po šešių mėnesių nuo pristatymo datos. Produktai bus laikomi atitinkantys sutartį jei (i) jie atitinka mūsų aprašymą ir turi tas pačias savybes,

pateikiamas šioje svetainėje, (ii) jie yra tinkami normaliam naudojimui, kaip ir kiti tos pačios rūšies produktai, ir (iii) jų kokybė ir savybės yra kaip ir galima tikėtis iš kito, tos pačios rūšies produkto. Šiuo atžvilgiu, jei bet kuris produktas neatitinka sutarties, turėtumėte mus apie tai informuoti atlikdami reikiamus veiksmus ir bet kuria susisiekimo priemone, skirta šiam tikslui. Mūsų parduodami produktai, ypač rankų darbo gaminiai, dažnai pasižymi, skirtų jų gaminimui, natūralių medžiagų naudojimu. Šios savybės, kaip antai ruoželių variacijos, mezginio ar spalvos tekstūros nelaikomi defektais ar trūkumais. Dar daugiau, šių pokyčių turėtų būti tikimasi ir jie turėtų būti vertinami. Mes atrenkame tik aukščiausios rūšies produktus, tačiau natūralios savybės yra neišvengiamos ir turėtų būti priimamos kaip produkto individualios išvaizdos dalis.

  1. Atsakomybė

 

12.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. 

 

12.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.luzlove.com internetine parduotuve. 

 

12.3 Internetinės parduotuvės Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje. 

 

12.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 

 

12.5 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. 

 

12.6 Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo. 

  1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

 

13.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje www.luzlove.com įvairias akcijas. 

 

13.2 Pardavėjas pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti prekių kainas, nepažeidžiant Kliento teisių, įskaitant Sutarties sąlygų. 

 

13.3 Nuolaidos nesumuojamos. 

  1. Apsikeitimas informacija

 

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el. pašto adresu info@luzlove.com.

  1. Slapukų naudojimas

 

15.1 Norėdamas Pirkėjui ar Elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Elektroninėje parduotuvėje Administratorius naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Elektroninės parduotuvės lankytoją, nustatyti Elektroninės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Elektroninėje parduotuvėje esančias klaidas. 

 

15.2 Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Elektronine parduotuve Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Pardavėjo numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Elektroninės parduotuvės funkcijos gali neveikti. 

Baigiamosios nuostatos

16.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. 

16.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. 

16.3 Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kaip nurodyta Elektroninės parduotuvės naudojimo tvarkoje. 

16.4 Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl www.luzlove.com įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/. 

16.5 Pardavėjas turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti prekių pirkimo-pardavimo taisykles Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu, todėl Pirkėjui teikiant prekių užsakymą, bus taikomos prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, galiojančios prekių užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais Pirkėjas įsipareigoja su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinti kiekvieno prekių užsakymo pateikimo metu, pažymėdamas nuorodą, kurioje nurodoma, jog su Taisyklėmis susipažino. Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė ir suprato prekių užsakymo metu galiojančias Tinklapyje pateikiamas Taisykles, įskaitant aktualią prekių pirkimo-pardavimo taisyklių redakciją. 

16.6 Norėdami informuoti Pardavėją apie prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų arba jeigu reikalinga Pardavėjo pagalba dėl prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis el. paštu info@luzlove.com Į paklausimus, gautus raštu, bus atsakyta per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. 

 

Luzlove_ikurejai-komanda_Arnas,Viktorija,Tomas,Deimante

Dažnai užduodami klausimai

Ar galima jūsų prekes įsigyti fizinėje vietoje?

Bent kelis kartus per mėnesį mus galite rasti skirtingose prekybos vietose skirtinguose miestuose. Grafiką skelbiame internetinėje svetainėje ir soc. tinkluose.

Kaip prižiūrėti keramiką?

Nereikia jokios specialios priežiūros, galite plauti tiek indaplovėje, tiek įprastais plovikliais.

IÅ¡ kur atkeliauja keramika?

Į Lietuvą atkeliauja iš saulėtosios Portugalijos, kurioje gyvena du iš keturių įkūrėjų.

Ar keramika tinkama liestis su maistu?

Taip, visi gaminiai padengti sertifikuota maistine glazūra.

Ar siunčiate prekes į užsienį?

Taip, siunčiame. Jei norite užsisakyti, parašykite mums info@luzlove.lt.

Turite daugiau klausimų? Lauksime jų info@luzlove.lt

Iki nemokamo pristatymo trÅ«ksta 50,00 
Mano krepšelis
Iki nemokamo pristatymo trÅ«ksta 50,00 
Jūsų krepšelis tuščias.

Atrodo, kad dar nepasirinkote.